Combat report


Ardeny


Combat Report - Ardeny 2004


6. - 8.února 2004 opět proběhl další ročník zimní akce u Rychnova.

Velitel jednotky 16.obrněné divize shromáždil na 25 spojeneckých vojáků z několika různých jednotek – 16. AMD, 90 a 94 ID apod. Ve spolupráci s německou stranou bylo shromážděno asi 30 vojáků německé branné moci. Na místě bylo zajištěno ubytování pro všechny účastníky a z německé strany strava ( eintopf ).

7.února 2004 v 00.30 hodin vyrazila spojenecká skupina na svoje pozice. Obsadila linii fronty a po svém levém křídle vyslal malou průzkumnou jednotku. Ta se po splnění úkolu, tj, zjištění pozic nepřítele vrátila asi po hodině a půl zpátky. Mezitím byly na několika místech vykopány ve zmrzlé zemi mělké okopy, které se po několika hodinách začaly plnit vodou.

Předsunuté hlídky pozorovaly okolí a zbytek jednotky se uložil ke spánku nebo se stáhl dolů do vesnice.

Ráno začalo německým útokem na spojenecké pozice. Po přeskupení sil byl hlavní útok postupně odražen a Němci se snažili obejít spojence a útočit obchvatem po křídlech.

Díky nedostatečné koordinaci německých jednotek byly jejich pokusy odráženy a spojenci na několika místech podnikli protiútoky.

Situace na bojišti trvala až do 15.00 hodin, kdy byl boj ukončen. Odpoledne a večer strávily obě strany společně s posezením a kulturou. Někdo víc, někdo míň.

pfc Milewski