Combat report


16th Armored Division in Pilsen


Combat Report - Plzeň 2004


Ve 23.00 hodin přijíždí jednotka 16.obrněné divize do Plzně a ubytovává se v US campu 2.pěší divize v Mlýnské strouze. Druhý den dopoledne probíhají přípravy na odpolední akci. Ve 12.30 hodin odjíždí kolona amerických vozidel směrem ke kasárnám na Borech.

Ve 13.00 hodin navštěvuje německou posádku zástupce revolučního výboru a vyzývá velitele, aby jeho jednotka složila zbraně. Je odmítnut a odjíždí. Následně se vrací s americkou vojenskou jednotkou, která zatarasí svými vozidly výjezd z kasáren a vyzve německého velitele, aby se vzdal. Ten po chvíli uzná, že již nemá jiné východisko a skutečně kapituluje. Celá posádka kasáren pak odevzdává zbraně a přechází do amerického zajetí.

V průběhu kapitulace německých vojáků vystřelil z davu přihlížejících Plzeňanů německý civilista a zranil jednoho vojáka 2nd ID. Duchapřítomností pvt Eugena D.Harrisona ze 16th AMD byl tento nepřítel okamžitě zneškodněn dávkou ze samopalu.

Po kapitulaci Borských kasáren se celá americká kolona vydala Klatovskou třídou ke středu města. Vozidla jela krokem a uprostřed kráčeli němečtí zajatci doprovázení ozbrojenými strážemi po obou stranách. Davy lidí šli po chodnících spolu s kolonou. Asi v polovině cesty k náměstí byla kolona zastavena střelbou z přilehlého parku. Vojáci zaujali opět místa u svých zbraní a malá jednotka rychle vyčistila prostor a zlikvidovala německé záškodníky.

Dále už pokračovala kolona se zajatci bez dalších incidentů kolem náměstí do campu v Mlýnské strouze, kde byl vybudován i zajatecký tábor, kam byli Němci umístěni.


Celá akce i dobový camp se těšil velkému zájmu z řad civilního obyvatelstva města Plzně a blízkého okolí a rovněž je nutno zdůraznit, že vše bylo velmi dobře připraveno ze strany pořádající jednotky 2nd Infantry Division Plzeň.

Jednotka 16th Armored Division se v campu zdržela ještě několik hodin a před 17.00 se vydala na dlouhou cestu zpět.


Za zde zmíněmé akce byla ujeta vzdálenost 190 mil, tzn. 304 kilometrů. S vozidly která jsou všechna starší 60ti let, za studeného a sychravého počasí, kdy vojáci jednotky spali venku nebo pod 60 let starými plátěnými stany.

Přesto přese všechno, a nebo právě proto se tyto květnové oslavy 59.výročí osvobození Československa povedly a těšíme se na ty příští – kulaté.

pfc Milewski