combat report


Training camp


Service Report - TC Stojčín 9. - 11.4.2004


První z letošních tréninkových táborů proběhl o předvelikonočním víkendu. Účast na něm měla jednotka 16th AMD a část jednotky 90th ID. V pátek večer proběhl přesun do tréninkového prostoru a ubytování příslušníků jednotek. V sobotu ráno pak začal vlastní program.

Jako první přišel na řadu nácvik, tzv. „Tah na bránu“, který příslušníci jednotky 16th AMD velmi dobře znají. Jedná se o rychlý útok malé jednotky na stanoviště nepřítele, který je neustále postřelován mířenou palbou, bez možnosti krytí jednotky za terénními nerovnostmi.

Celý nácvik se několikrát opakuje, takže výsledkem je sprint s kličkováním ve vlastní i protivníkově palbě a značně zrychlený tep.

Po „Tahu na bránu“ následoval nácvik útoku na opevněné kulometné hnízdo v přízemním domku a potom patrola lesním úsekem s cílem vyhledat a útokem obsadit nepřátelská postavení. Při této činnosti se zároveň zopakovalo z minulých Training campů několik dalších věcí, např. signály posunky, krytí boků patroly, činnost scouta a hlavního scouta a jejich součinnost s velitelem.

Nepřátelské jednotky byly objeveny a z chodu byl zahájen útok ze dvou směrů. Postavení bylo obsazeno s přiměřenými ztrátami.

Po přestávce na oběd a odpočinek se pokračovalo v nácviku, tentokrát to byla činnost při vstoupení patroly do minového pole. Část jednotky prošla do „minového pole“ a člen zadního zajištění zavadil o nástrahu „miny“. Celá jednotka zůstala na místě a sledovala okolí, připravujíce se k obraně. Dvoučlenný team s minohledačkou začal prohledávat okolí a odstraňovat další nastražené miny. Zraněný člen družstva v křečích odpálil další nastraženou nálož ještě dříve než se k němu dostal zdravotník, aby ho ošetřil.

Bylo vyhledáno celkem pět min, z čehož dvě vybuchly a „těžce zranily“ jednoho příslušníka družstva. Po dohodě s velitelem bylo upuštěno od transportu zraněného na ošetřovnu.


Nácvik pokračoval vyzvednutím „min“ ze země a jejich deaktivací. Potom se patrola přesunula ve formaci k základně, kde pokračoval výcvik v útoku na budovy a jejich vyčištění od nepřítele. To spočívalo v přiblížení se k budově, likvidaci zajištění vchodového objektu, vniknutí do budovy a postupné vyčištění místností pomocí zbraní a granátů. To se opakovalo několikrát.

Na závěr bylo provedeno cvičení pořadových cviků čety a družstev. Ukončení training campu v neděli 11.dubna ve 13.00 hodin.

pfc Milewski