Service Report


Training Shooting Range


Service Report: Střelby 25th CAV


Místo: Milevsko Shooting Range, BASE TICK

Datum: 19. - 21. 11. 2010

Instruktor: S/sgt Milewski, sgt Perry

Zúčastnili se: S/sgt Milewski, sgt Perry, sgt. Witt, cpl Hawkins, T/5 Harrison, pfc Betters, pvt Thomas, pvt Raymond, pvt Freedom, pvt Flint, pvt Cutter, pvt Honey, pvt Puzzi, pvt Pauline, pvt Allen, pvt Carney, pvt Brode, pvt Sinclar, pvt Smith, pvt Cutter.


V pátek 19. 11. večer na "TICK BASE" na úvod dostává každý test, první z klasifikačních kritérií.

Ráno 20. 11. vstáváme časně a přesunujeme se na střelnici. Zde následuje poučení od správce střelnice. Jsme přezkoušeni ze střelby z M1 Carbine a M1 Garand v pozicích vleže, v kleče a ve stoje. Dále rozborka a sborka těchto zbraní, plus ještě doplňková disciplína. Střelbu má na starostí S/sgt Milewski, rozborku sgt Perry. První družstvo začíná rozborkou a na střelbu se připravuje dvojka. Když mají družstva hotovo, dochází k výměně a vše se opakuje.

Odpoledne máme hodnocené disciplíny za sebou a sergeanti nás seznamují s tím, co nás ještě čeká. Nácvik pohyhu na bojišti s rychlopalbou. Všichni si vedou celkem dobře. Střelby končí s posledním denním světlem a přesunujeme se zpět na základnu TICK.

S/sgt Milewski a pvt Bennett vyhodnotili výsledky střeleb. Pvt Puzzi se postaral o večeři a občerstvení.

V poledne 21. 11. byla akce ukončena.

pvt Thomas


galerie